Kurser, som gett mej mycket kunskap och inspiration genom årenSjälvlärd i grunden, samt kurser hos både TBV, ABF och Medborgarskolan.

2 Veckokurser i näverslöjd på 70-talet, Länshemslöjden i Västerås.
1 Veckokurs i rotslöjd på 70-talet, vid Storumans folkhögskola.

Kurser i Krokitecknig

Veckokurser i målning ”Med färgen i centrum” vid Skinnskattebergs Folkhögskola.
År 2005, 2006 och 2007,  för konstnär Matti Aldsjö.

Kurser hos konstnär Helena Stenström, Atelje Ekbacken, Västerås
År 2011, 2012. 2013, 2014, 2015

Veckokurs vid Virsbo Konsthall, för konstnär Johnny Molton, Västerås. 2012
Veckokurs vid Virsbo Konsthall, för konstnär Peter Nilsson, Öland. 2013
Veckokurs vid Virsbo Konsthall. för konstnär Björn Bernström, 2014
Veckokurs vid Virsbo Konsthall, för konstnär Per Schützer, 2016

Helgkurs Wiks folkhögskola, Kroki/Collage - Färg, form, rum och rörelse. Mars 2017
ABF Västerås, Krokikurs vid K2, 8 kurstillfällen under våren 2018
Helgkurs vid Virsbo Konsthall, för konstnär Mats Pettersson, Gävle, April 2018
Helgkurs vid Virsbo Konsthall, för konstnär Mats Pettersson, Gävle, April 2019
4 dagars kurs vid Virsbo Konsthall, för konstnär Patrik Holmberg, Enköping, Juli - Aug 2019
Endagskurs vid Art021, Västerås. Akvarellmålning med konstnär Björn-Owe Andersson, Västerås, Mars 2020